O projektu

211

Cílem projektu rozvoje letiště ve Vodochodech je vybudovat moderní mezinárodní letiště, které přispěje k podpoře turismu, podnikání a hospodářského růstu.

Hlavní město Praha tak získá, stejně jako mnoho jiných světových měst, druhé mezinárodní letiště, jež podpoří další rozvoj metropole a regionu. Letiště ve Vodochodech bude sloužit především nízkonákladovým a charterovým přepravcům.

V současnosti je projekt ve stadiu projednávání studie dopadů projektu na životní prostředí (EIA). Finální stanovisko MŽP ČR k záměru očekává letiště s ohledem na zákonem stanovené lhůty nejpozději do konce prvního pololetí letošního roku. Provoz pro nízkonákladovou dopravu plánuje spustit na přelomu let 2014 a 2015.

​Celkové plánované investice ​3 miliardy korun
​Počet přepravených cestujících ročně ​3,5 milionu
​Průměrný počet odbavených letadel denně ​48
​Projektovaná hodinová kapacita terminálu ​1200 cestujících za hodinu
​Počet pozic pro letadla (letadla kat. C dle ICAO) ​15 stání
​Parametry dráhy ​ délka 2500 m, šířka 45 m
​Parkování pro veřejnost ​572 parkovacích míst

Letiště je projektované na provoz letadel kategorie C (např. Boeing 737, Airbus A320) dle ICAO (rozpětí křídel až 36 m) za všech povětrnostech podmínek.

O společnosti

Letiště Vodochody má statut neveřejného mezinárodního letiště. Jeho klienty jsou dnes především letecké školy, které zde provádějí výcvik pilotů, dále privátní klientela se soukromými letouny a také zákazníci mateřské společnosti Aero Vodochody.

V souvislosti se svým fyzickým vyčleněním ze společnosti AERO Vodochody a.s. (na konci roku 2008) získala společnost Letiště Vodochody, a.s., všechna potřebná povolení k provozování vodochodského letiště. Rověž byla podepsána dohoda s cizineckou policií a celní správou o způsobu odbavení cestujících.

V roce 2009 se na letišti uskutečnilo přes 9000 pohybů letadel, což představuje 100% nárůst oproti provozu v roce 2008.

  • Společnost Letiště Vodochody, a.s., byla založena 30. 11. 2007 za účelem provozování a rozvoje letiště ve Vodochodech
  • od 1.1.2009 došlo k faktickému vyčlenění letištních aktivit z AERO Vodochody a.s. (majetek, personál, technika)
  • Jediným akcionářem je AERO Vodochody a.s.
  • Akciové společnosti AERO Vodochody a Letiště Vodochody vlastní investiční skupina Penta

Technické informace

V souvislosti se svým fyzickým vyčleněním ze společnosti AERO Vodochody a.s. na konci roku 2008 získalo Letiště Vodochody a.s., jako nový provozovatel vodochodského letiště, všechna povolení potřebná k provozování tohoto letiště. Rovněž byla podepsána dohoda s cizineckou policií a celní správou o způsobu odbavení cestujících.

Dne 8. ledna 2008 byl slavnostně zahájen provoz nově instalovaného a certifikovaného osvětlení letiště Vodochody. „Souhlas s užíváním světelného zařízení“ získala společnost AERO Vodochody a.s. jako vlastník letiště od Úřadu pro civilní letectví dne 17. prosince 2007 a o dva dny později již přistál první „noční“ zákazník. Podle pamětníků bylo stacionární osvětlení letiště naposledy v provozu v polovině roku 1987.

39    218

Letiště Vodochody má statut neveřejného mezinárodního letiště. V současnosti je cílem pro malá sportovní letadla, výcvikové lety velkých dopravců a pro příležitostné soukromé lety malými a středně velkými letouny.

Po úpravě dráhy a po vybudování terminálu a odbavovacích ploch bude letiště splňovat požadavky kategorie 4 (ICAO). Jeho typickými uživateli budou společnosti operující na pravidelných a charterových linkách stroje Airbus A320 nebo Boeing 737, menší turbovrtulové letouny typu ATR nebo Dash, stroje GA a lehké vojenské proudové letouny. V současné době se počet pohybů ustálil na několika tisících ročně. Cílovým stavem je 17 000 odbavených letadel za rok, tedy v průměru 48 denně.

Poloha letiště, dráhy

3    167

Letiště leží v nadmořské výšce 280 metrů nad mořem, 2 kilometry jihozápadně od obce Odolena Voda. Areál disponuje dráhou v kurzu 284º/104º, délka ranveje je 2500 m, šířka 45 m. Pojížděcí dráhy jsou vedeny ke stojánkám výrobního komplexu, v západní části letiště je stojánka a administrativní budova general aviation. Informace a přesné aktuální mapy jsou volně k dispozici v publikaci AIP ČR.

Letiště bude po stavebních úpravách dráhového systému a odbavovacích ploch schopné pojmout najednou až 15 střednětraťových letounů kategorie C (rozpětí křídel do 36 m). Stávající dráha projde rekonstrukcí, bude zachována její délka 2500 metrů. Ve vzdálenosti 168 m od přistávací dráhy bude vybudována paralelní pojížděcí dráha, dva rychlovýjezdy umožní přistávajícím strojům plynulé opuštění dráhy. Šířka pojížděcích drah bude 23 m, včetně okrajů potom 25 m. Jednoduchý pojížděcí systém umožní přehledné, bezpečné a ekonomické pojíždění.

Přístrojové vybavení

5    40

Letiště disponuje přístrojovým přiblížením na dráhu 28 ILS DME (Instrument Landing System), které v současnosti umožňuje přistávat letounům při dohlednosti 1100 m a výšce rozhodnutí 300 ft. V ose dráhy jsou umístěny dva radiomajáky NDB, jeden před a druhý za dráhou. Dráha je vybavena prahovými a postranními světly, sestupovými návěstidly PAPI (3º) v obou směrech a jednoduchou světelnou přibližovací soustavou o délce 420 m.

Letiště bude vybaveno ILS systémem kategorie III, povolená dráhová dohlednost pro přistávající letadla se sníží na 200 m a výška rozhodnutí na 50 ft (16 m). To umožní provoz za podmínek nízké dohlednosti včetně automatického přistání. Vybavení systémem ILS IIIA podstatně omezí nutnost uzavření letiště v případě nepříznivého počasí. Se sofistikovaným přibližovacím systémem bude instalována nová světelná naváděcí řada s vysokou svítivostí o délce 900 m.

Terminál

37    225

Stávající letištní areál je vybaven terminálem pro obsluhu letadel general aviation.

V místě dnešních administrativních budov Aera Vodochody bude vybudován moderní terminál s kapacitou 3,5 milionu cestujících za rok. Svojí koncepcí bude odpovídat potřebám cestujících nízkonákladových a charterových dopravců. Projekt terminálu vyniká funkčností, trvanlivostí a střídmostí, jeho středová část má půdorys ve tvaru písmene „L“ s odletovou halou v přízemí. K dispozici budou jak klasické, tak samoobslužné odbavovací přepážky, přepážka odbavení nadměrných zavazadel a celní odbavení. První poschodí je koncipované jako příletová hala s restaurací, bezpečnostním filtrem, obchodní galerií a vstupem do dvou nástupních prstů. Západní prst je určen pro cestující do zemí v Schengenském prostoru.

Terminál GA je dle projektu umístěn v západní části areálu letiště se samostatným příjezdem. Budova je projektována jako dvoupatrová – přízemí je určeno pro odbavení cestujících, v prvním patře budou salonky, briefing room pro posádky a zázemí pro zaměstnance řízení letového provozu. Konstrukce bude sestávat z ocelo-betonového nosného skeletu s převážně proskleným pláštěm. S terminálem bude přímo spojena nová řídící věž (pracoviště TOWER) s výhledem 360º na letištní plochu. Konstrukce bude zahrnovat nosný pylon s točitým schodištěm, se vstupy přímo z letištní plochy nebo z prvního nadzemního podlaží terminálu.

Řízení letového provozu

45    78

Letiště dnes pracuje v režimu HX, tedy s provozem podle potřeb klientů. Stávající rozdělení vzdušného prostoru letiště Vodochody zahrnuje CTR, jehož vnější hranici určuje na východě vzdálenost 15 NM od radiomajáku OKL (v prostoru Letiště Praha), jižní hranici tvoří okraj CTR LKPR. Vodochody disponují také vlastním prostorem pro přibližovací manévry TMA, jeho spodní hranice leží ve 3000 ft, horní hranice je omezena prostorem TMA II Praha. Podrobné informace jsou k dispozici v publikaci AIP ČR.

Systém příletových a odletových tratí pro letiště Vodochody bude po uvedení projektu do provozu upraven tak, aby byla využita maximální kapacita vzdušného prostoru kolem Prahy pro potřeby všech pražských letišť a aby bylo možno aplikovat postupy, které budou minimalizovat negativní vlivy leteckého provozu na okolní region. Ani související prostor TMA ani nové CTR nebudou omezovat provoz na malých sportovních letištích v blízkosti Prahy (Sazená, Roudnice na Labem, Panenský Týnec, Letňany). Oproti stávajícímu stavu bude stanovena pevná provozní doba letiště. V noci mezi 22. a 6. hodinou ranní nebude letiště v provozu.